card
2020

Иватэ их сургууль

Сургуулийнхаа байранд нийгмийн ухаан, боловсролын ухаан, шинжлэх ухаан технологийн анги, хөдөө аж ахуйн ангийг нэг доор багтаасан улсын их сургууль билээ. Ойролцоогоор 23 орны 200 гаруй гадаад оюутнууд суралцдаг. Өөр өөр салбарт суралцдаг эдгээр оюутнууд маань олон улсын соёлын арга хэмжээнд хамтдаа нэгдэж, бие биедээ харилцан соёлоо сурталчилж, ертөнцийг харах өнцөгөө улам тэлэн ирээдүйн удирдагч болох замналаа бэхжүүлцгээж байна.

Багш оюутнуудын харилцаа маш ойр бөгөөд их сургууль бүхэлдээ нэг гэр бүл юм шүү гэсэн уур амьсгалыг танд мэдрүүлнэ. Сэтгэл амар, аюулгүй орчинд та бүхэн оюутан насаа үдэх болно. Мөн манай их сургууль нь Мориока хотын төвд байрладаг бөгөөд хурдан галт тэрэгний буудалтай маш ойрхон юм. Өөрөөр хэлбэл бусад хот руу зорчих зам харилцаа маш сайн хөгжсөн.
(Токио хот руу хурдан галт тэргээр 2 цаг явж очно) 


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Иватэ муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Сарын 33000~36000 иен (Ус, цахилгаан, халаалтын зардал орсон)
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 535800 иен *(Элсэлтийн хураамж багтаагүй)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгт хөтөлбөрөөс шалтгаалж мөнгөн дүн өөр байна. Өргөдөл гаргаад тэнцсэн тохиолдолд тэтгэлэг авах боломжтой.
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин /Англи хэл/ Бакалаврт элсэлт авдаггүй. Магистрийн ангид бол элсэн орох ангиас шалтгаалж шалгуур нь өөр байна.
/Япон хэл/
Боловсролын ухааны тасаг: EJU шалгалтын япон хэлний шалгалтын 280-аас дээш оноо
Шинжлэх ухаан технологийн тасаг: EJU шалгалтын япон хэлний шалгалтын 280-аас дээш оноо
Хөдөө аж ахуйн тасаг: EJU шалгалтын япон хэлний дундаж онооноос дээш
Малын эмч: EJU шалгалтын япон хэлний шалгалтын 300-аас дээш /Бакалавр/ Магистрийн ангид бол элсэн орон ангиас шалтгаалж шалгуур нь өөр байна.
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Олон улсын боловсролын төвд 5 түвшингийн япон хэлнээс үнэгүй суралцах боломжтой. Мөн Япон оюутнаар япон хэл заалгах болон Японд амьдрах тал дээр тусламж авах боломжтой хөтөлбөр бас бий.)

Танилцуулга видео

Иватэ их сургуулийн талаар

Оюутны нэг өдөр

Олон улсын харилцааны төв

Номын сан

Глобал Виллейж

Мориока хотоор