card
2021

Күмамото их сургууль

Күмамото их сургууль нь 7 факультет, 6 ахисан түвшний хөтөлбөр, 26 боловсрол, судалгааны төвтэй улсын их сургууль. 1887 онд 5-р бүрэн дунд сургууль хэмээн нээгдэж, 1949 онд улсын их сургууль болсон. Одоогийн байдлаар 8000 орчим бакалавр, 2000 орчим магистр, 2700 орчим багш ажилчинтай. Сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник, технологи, судалгааны багажийг ашигласан судалгаа хийдэг тус их сургууль нь гадаад оюутнуудыг хүлээн авч олон улсын соёлыг түгээхэд хувь нэмрээ оруулж байна.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Күмамото хот, Чүо дүүрэг, Күроками
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (    17,000   ) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 535,800 иен        (жилийн төлбөр) 
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгт хөтөлбөрөөс шалтгаалж мөнгөн дүн өөр байна. Өргөдөл гаргаад тэнцсэн тохиолдолд тэтгэлэг авах боломжтой.
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Япон хэлний шаардагдах түвшин гэж заагаагүй ч тухайн оюутан япон хэлээр өөрийн хэлэх гэж буй санаагаа бүрэн ойлгуулах, япон хэл дээр бичигдсэн асуудлыг зөв зохистой шийдвэрлэх чадамжтай байх ёстой. Мөн зарим магистрын хөтөлбөрийг зөвхөн англи хэлээр горилох боломжтой.
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Япон хэлний сургалт болон гадаад оюутныг дэмжих зөвлөхтэй

Introduction to

Kumamoto University

Act Now! Kumamoto University for International Students

International Student Life (Part1)

International Student Life (Part2)

International Student Life (Part1)

International Student Life (Part2)