card
2023

Тооёо их сургууль

Тооёо их сургуулийг 1887 онд Энрио Иноүэ үүсгэн байгуулсан. Гол кампус нь Токиогийн Бүнкёо хотод байрладаг бөгөөд Токиогийн эргэн тойронд 5 кампус байдаг. Уран зохиол, эдийн засаг, бизнес, шинжлэх ухаан, инженерчлэл, компьютерийн шинжлэх ухаан зэрэг 13 факультет, 46 тэнхим, 30,000 гаруй оюутантай их сургууль юм. Бакалаврын түвшинд Олон улс судлалын сургуулийн 2 тэнхим (Дэлхийн инновацын тэнхим ба Олон улс болон бүс нутаг судлалын тэнхим) нь англи хэлээр ордог хөтөлбөрүүдтэй бөгөөд оюутнуудад бүх хичээлийг англи хэл дээр дүүргэж, эрдмийн зэрэг авах боломжийг олгодог. Япон хэлийг заавал судлах ёстой бөгөөд 4 жилийн хугацаанд япон хэлний мэдлэгээ эхнээс нь сайжруулах боломжтой.

 

Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Токио хот
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад (9, 11 сар)
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Сарын төлбөр 96,000 иен 
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 1,200,000 иен *(1 жил)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

Англи хэл: Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр байдаг. (Бакалавр, Магистр)

Япон хэл: Бакалавр - EJU 300 оноо
                 Магистр - Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр байдаг.

Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй

Заавал үзэх болон хичээлээс гадуурх Япон хэлний хичээл.

Toyo U x To You

Study Abroad at Toyo University

Research, Education and Student Life at Toyo University