card
2021

Ёкохама улсын их сургууль

Ёкохама улсын их сургууль нь бакалаврын 5, магистр, докторын 6 факультеттэй бөгөөд бүх суралцагчид нэг кампусд суралцах боломжтой сургууль гэдгээрээ алдартай. Нийт суралцагчдын 10 гаруй хувь нь гадаад оюутнууд байдаг бөгөөд ойролцоогоор 1000 гаруй гадаад оюутантай. Англи хэл дээр магистр, докторын зэрэг авах боломжтой олон улсын социологи, шинжлэх ухаан, мэдээлэл технологи, байгаль орчин, хот төлөвлөлтийн хөтөлбөрүүд байдаг. Ёкохама улсын их сургууль олон улсаас ирж буй гадаад оюутанд аюулгүй, найдвартай сурах орчинг санал болгохоос гадна дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдөх боловролыг олгодог.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Токио хот, Ёкохама муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (       43,000      ) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 535800 иен *(Элсэлтийн хураамж багтаагүй)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 25,000 иен- 180,000 иен 
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Англи хэл: Бакалавр YCCS хөтөлбөр, Магистр, 6+4 програм
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй

Why study on Civil Engineering at Yokohama National University

Мэдээллийн яармаг-2021

Ёкохама их сургууль