card
2020

Кюүшү их сургууль

Founded in 1911, Kyushu University is a leading institute of higher education in Fukuoka, which has approximately 19,000 students including more than 2,300 international students from over 90 countries. We offers 78 international degree programs (5 undergraduate, 73 graduate in a variety of the field), all of which are taught in English.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Фүкүока муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (15000~50000) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 535800 иен *(1 жил)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 20000 иен - 150000 иен
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин *Суралцах чиглэлээс шалтгаалж хэлний түвшингийн шалгуур өөр өөр байдаг.
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: Доорх линкээс харна уу.
(http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/center/home.htm)

Кюүшү их сургуулийн танилцуулга