card

Тэтгэлэгт хөтөлбөр

Япон улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

МУИС, Хэрэглээний ШУ, Инженерийн сургуулийн Дэд проффесор А.Амарбаяр

Мобиком корпорацийн ТУЗ ийн нарийн бичгийн дарга, Ерөнхий захирлын шадар туслах Б.Баярмагнай

ЖУГАМО Японд их, дээд сургууль төгсөгчдийн нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Насанбилэг

Говь компаний дизайнер Б.Дэлгэр

Дэнцү дата артист компаний дата аналист Ц.Ариунболор

Анд глобал компаний хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Б.Хос-Эрдэнэ