card

Мэндчилгээ

Монгол Улсад суугаа Япон Улсын Хэргийг Түр хамаарагч Кикүма Шигэрү

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн захирал Ц.Даваадорж

Жайка Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын дарга Тамүра Эрико