card

Японд суралцах мэдээллийн яармаг 2020

2012 оноос япон хэлний боловсрол болоод хоёр орны хамтын ажиллагааны хувьд Япон сантай хамтран ажиллаж байна. Мөн өнөөг хүртэл бий болгосон харилцаа холбоогоо үр дүнтэйгээр ашиглан Япон, Монголын бизнесийн гүүр болон ажиллахыг зорьж байна.

Цааш үзэх

Японд суралцах мэдээллийн яармаг 2020

Дэлгэрэнгүй

Японд суралцах мэдээллийн яармаг 2020

Дэлгэрэнгүй
/

Их сургуулиуд