card

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг 2024

Монгол-Японы төв нь "Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг"-ийн үйл ажилллагааг 2010 оноос хойш 13 жил дараалан амжилттай зохион байгуулж ирлээ. Зохион байгуулснаас өдийг хүртэл уг арга хэмжээнд давхардсан тоогоор Япон улсын 152 их сургууль оролцоод байна.

Цааш үзэх

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг 2024

Япон улсад нийт 13000 монголчууд оршин суудаг гэсэн мэдээлэл бий. Тэдгээрээс 3300 орчим нь Япон улсад "суралцах" гэсэн оршин зөвшөөрөлтэй байдаг. Хэдийгээр тийм их тоо биш ч Монгол улсын хүн амтай нь харьцуулвал Солонгос, Вьетнам-ын дараагаар 3-т орох өндөр үзүүлэлт болж байна.

Дэлгэрэнгүй

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг 2024

Дэлгэрэнгүй

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг 2024

Дэлгэрэнгүй
/

Хаврын Мэдээллийн Яармаг 2024

Мэдээллийн Яармаг 2023