card
2023

Кэйо их сургууль

Кэйо их сургууль нь 1858 онд байгуулагдсан. 6 том хотхон, 10 бакалаврын факультет, 115 гаруй хөтөлбөр, 14 магистр, 33,400 гаруй оюутан, 390,000 гаруй төгсөгчөөс бүрдэнэ. Хүмүүнлэгийн болон нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаа, эмнэлгийн дэвшилтэт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. SFC нь Шёнан Фүжисава Кампус гэсэн үгийн товчлол бөгөөд кампус нь Канагава мужид байрладаг. 2022 онд 85 гаруй орноос ойролцоогоор 2000 гаруй олон улсын оюутан элсүүлсэн. 2023 оны QS дэлхийн их сургуулиудын эрэмбээр Кэйо их сургууль нь дэлхийд 197-д, Японд 9-т эрэмбэлэгдэж байгаа ба Японы хувийн их сургуулиуд дундаа 1-т эрэмбэлэгдэж байна. Англи хэл дээр 23 хөтөлбөр, 940 хичээл ордог.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Канагава муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Сарын төлбөр 60,000~80,000 иен 
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) Ойролцоогоор 1,300,000 иен *(1 жил)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
30000~250,000 иен *(1 сар)
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

Англи хэл: Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр байдаг.                 

Япон хэл: Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр байдаг. 

Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй

Introduction to SFC (Undergraduate)

SFC Campus Tour

Keio University PEARL programme