card
2021

Күмамото мужийн асаргааны консерциум

Гадаад оюутан ч аюулгүй, тайван амгалан амьдарч болохуйц Күмамото мужид мэргэшсэн гэрчилгээтэй асаргааны ажилтан болохыг хүсэж байна уу? Күмамото муж нь Японы томоохон хотуудын нэг ч ногоон байгууламж, байгалийн өвөрмөц тогтоцтой амьдрахад нэн таатай газар юм. Асаргааны мэргэшсэн гэрчилгээтэй болсноор Японд урт хугацааны турш ажиллах боломжтой. Бид сургалтын төлбөр болоод амьжиргааны зардалд дэмжлэг үзүүлэхээс гадна цагийн ажилд танилцуулж өгдөг.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Кумамото муж, кумамото хот, Чюүо дүүрэг 3-3-84
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  680,000~876,000 иен        *(1 жилийн төлбөр)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Сарын 50,000-60,000 иен)
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Япон хэл
JLPT N2 түвшин 
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

Кумамото асаргаа сувилгааны консорциум

Мэдээллийн яармаг-2021

Күмамото мужийн асаргааны консерциум