card
2022

Күмамото мужийн асаргаа сувилгааны консорциум

Хотын болон байгалийн үзэмж тэгш хосолсон, амьдрахад таатай Күмамото мужид мэргэшсэн гэрчилгээтэй асаргааны ажилтан болохыг хүсэж байна уу? Ажлын байрны олдоц сайтай, найдвартай, цалингийн хувьд ч тогтвортой. Асаргааны мэргэшсэн гэрчилгээтэй болсноор “асаргааны виз”-ээр Японд удаан хугацааны турш ажиллаж, амьдрах боломжтой.Бид сургалтын төлбөр болоод амьжиргааны зардалд дэмжлэг үзүүлэхээс гадна цагийн ажилд танилцуулж өгдөг.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Кумамото муж, кумамото хот, Чюүо дүүрэг 3-3-84
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  680,000~1,065,000 иен    *(1 жилийн төлбөр)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Сарын 50,000-Бүтэн төлбөр төлөх иен)
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT)-ын N2 ба түүнээс дээш түвшинтэй байх. 
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

Кумамото мужийн асаргаа сувилгааны консорциум