card
2020

Удирдлагын ухааны их сургууль

Манай сургууль нь хувиараа бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилготой магистрийн хөтөлбөрт сургууль билээ. Нийт 2 жилийн сургалттай тус сургуулийг та "Бизнесийн удирдлагын магистр /MBA/" цолтой дүүргэх болно. /Мэргэшсэн/

Дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх амжилттай бизнес эрхлэгчдийг бэлтгэн гаргахыг зорилгоо болгодог энэхүү сургуульд маань, ирээдүйд өөрийн гэсэн бизнестэй болохоор, стартапп бизнес эхлүүлэхээр зэхэж буй, Японд улсад ажилд орохоор төлөвлөж буй, түүнчлэн компанийн өв залгамжлагч, бизнес удирдагч болохоор зорьж буй гээд олон янзын хүсэл зорилготой гадаад оюутнууд суралцаж байна. Нийт оюутнуудын маань тал хувь нь гадаад оюутнууд бөгөөд Монгол улсын оюутан залуус ч гэсэн жил бүр манай сургуульд элсэн суралцаж байна.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Нийгата муж, Нийгата хот
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Группийнхээ үл хөдлөх зуучлалын компаниар дамжуулан гадаад оюутнууддаа байр танилцуулдаг болно.
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 750000 иен *(Гадаад оюутанд зориулсан төлбөр хөнгөлөлтөнд хамрагдсан тохиолдолд)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Сургуулийн өөрийн тэтгэлэг байхгүй ч, бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Япон хэл: (Магистр) JLPT N2 түвшинээс дээш, эсвэл өөр бусад шалгалтын N2-той дүйцэхүйц япон хэлний мэдлэгтэй байх.
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн хичээл, Компьютерийн сургалт. Мөн Японд хэрхэн ажилд орох тал дээр зөвлөгөө өгдөг ангитай.)

Удирдлагын ухааны институтын танилцуулга

Гадаад оюутны дэмжлэгийн талаар

Төгсөгчтэй хийсэн ярилцлага Vol.3

Төгсөгчтэй хийсэн ярилцлага Vol.1

Төгсөгчтэй хийсэн ярилцлага Vol.2