card
2022

Олон улсын их сургууль

Олон улсын их сургууль нь Нийгата мужийн Минамиүонүма хотод байдаг. Жил болгон 200 гаруй шинэ оюутнуудыг хүлээн авдаг бөгөөд 50 гаруй орны оюутнууд суралцдаг.

Бүх хичээлээ англи хэл дээр явуулдаг анхдагч их сургуулиудын нэг бөгөөд одоогийн байдлаар 142 орны 5019 оюутан суралцаж төгссөн. Олон улсын харилцааны их сургууль нь олон улсын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх тал дээр үндэслэн хэлэлцүүлгүүд явуулдаг бол олон улсын менежментийн их сургууль нь бодит төсөл дээр суралцах, илтгэл зэргээр дамжуулан амьдрал дээр ашиглагдах практик ур чадваруудыг суулгадаг.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Нийгата муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар 
 • 10 сар 
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй

Байрны төлбөр сарын 39,000 иен

Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  3,200,000 иен        *(1 жилийн төлбөр)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй

Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх (80% эсвэл 100%) +

+ Сард 120,000 ~ 144,000 иен

Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

Англи хэл: Аспирантур

TOEFL: Бичих чадвар-550, Online base-80

IELTS: 6.5

TOEIC: 800

Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

 International University of Japan (IUJ)

 Where the World Gathers

IUJ

Campus Life Story