card
2023

Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургууль

Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургууль (Kyoto University of Advanced Science, KUAS) нь 1969 онд Киото хотод байгуулагдсан. 2020 онд шинээр инженерийн салбар сургуулиа байгуулж, оюутнууддаа мэргэжлийн болон практик сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан орчин үеийн дэвшилтэт технологийн талаар суралцах боломжийг олгосон. Өдөр өдрөөр өөрчлөгдөн, шинэчлэгдэж буй нийгэмд өөрийн гэсэн үзэл бодолдоо үнэнч, мөн аливааг олон талаас нь харж чаддаг, даяаршиж буй нийгэмд өөрийн гэсэн байр сууриа олж чадахуйц ажиллах хүчнийг бэлтгэдгээрээ онцлогтой.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Киото хот, Киото муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар 
 • 10 сар 
 • Аль алинд нь
 • Бусад (9 сар)
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (29,000~63,000) иен (1 сар)
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  Ойролцоогоор 1,650,000 иен   (1 жил)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 100,000 иен 
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

Англи хэл:
Бакалавр: TOEFL iBT 75, IELTS Academic overall band score 5.5, PTE Academic 50, Duolingo 105
Магистр: TOEFL iBT 80, IELTS Academic overall band score 6.0, PTE Academic 50, Duolingo 105

Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй

Бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнууд япон хэлний хичээл судлах шаардлагатай.

Why KUAS Engineering?

KUAS Fall 2022 New Students

Capstone Project 2022

Welcome to KUAS Uzumasa Campus

Welcome to KUAS Kameoka Campus

Student Voice