card
2020

Чюүо их сургууль

Чюүо их сургууль нь 1885 онд " Англи улсын хуулийн сургууль"  -иар анх баригдсан бөгөөд 135 жилийн урт түүхтэй Японы алдартай хувийн сургуулиудын нэг билээ. Одоогоор бүрэлдэхүүндээ 8 их сургууль, аспирантурын 7, мэргэшсэн магистрын 2 сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 9, ахлах сургууль 4, мөн 2 дунд сургууль багтаасан цогц их сургууль болоод байна. Манай сургууль нь бэлдэн гаргасан хуульчидын тоогоороо Токиогийн их сургуулийн дараа ордог. Мөн төрийн албан хаагчийн шалгалт болон мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн шалгалтанд тэнцэгсдийн тоогоор Япондоо дээгүүр байранд ордог. Шилдэг боловсон хүчинг нийгэмд нийлүүлж ирсэн болохоор олны дунд болон компаниудын дунд  маш өндрөөр үнэлэгддэг их сургууль билээ.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Токио хот
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (Ус, халаалт, интернэт багтсан 62800~) иен /сарын/

Сургалтын төлбөр

(1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)

Ойролцоогоор 1440000 иен *(Элсэлтийн хураамж багтсан) (1 жил)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй

Тэтгэлэгийн тогтолцоо

(Амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)

 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 20585 иен- 53554 иен
Бакалаврын ангид тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төрлөөс хамаарч мөнгөн дүн өөр байна. Дээр бичигдсэн тэтгэлгийн мөнгөн дүн нь сургалтын төлбөрийн 30%, эсвэл 50%-д нь дүйцэхүйц мөнгийг сараар хувааж тооцсон дүн болно. 
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин 【Бакалавр
Англи хэл:TOEFL iBT 39 дээш (элсэх ангиас шалтгаалж өөр байна)   
Япон хэл: EJU япон хэлний шалгалт:  300 оноо 
【Магистр
Япон хэл:
Нийгмийн ухаан: JLPT N1, эсвэл EJU 260 онооноос дээш 
(Бичгийн шалгалтыг тооцохгүй)
Байгалийн ухаан: JLPT N2, эсвэл EJU 200 онооноос дээш
(Бичгийн шалгалтыг тооцохгүй)
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалтын хөтөлбөр)

Чюүо их сургуулийн танилцуулга

Чюүо их сургуулийн бахархал

ОУ-ын Бизнес Удирдлагын сургууль

ОУ-ын оюутны дотуур байр