card
2021

Хёого мужийн их сургууль

Хёого мужийн их сургууль, Олон улсын худалдаа, эдийн засгийн факультет, Олон улсын бизнесийн хөтөлбөр (GBC)

2020 оноос эхлэн тус хөтөлбөр нь Боловсролын яамнаас гаргасан "Special Program of the Japanese Government Scholarship for Student Prioriy Placement"-аар сонгогдсон. I курсээсээ эхлэн эдийн засаг, маркетингийн ухааны бүх хичээлээ англи хэлээр үзэх боломжтой тусгай хөтөлбөр. 
GBC хөтөлбөрийн талаар:
* Глобал сэтгэлгээтэй, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц ажиллах хүчнийг бэлтгэх хөтөлбөр
* Эдийн засаг, маркетингийн салбарын мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшиж, эдийн засгийн ухааны зэрэгтэй болох
* Олон улсын оюутнуудтай хамт суралцаж олон соёлыг танин мэдэх боломжтой 
* Хёого мужийн амжилттай яваа томоохон компаниудад дадлаг хийж, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх боломжтой


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Иватэ муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад 9 сар
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (30000) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 267,900 иен (Жилийн төлбөр) Элсэлтийн хураамж: 141,000 иен
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
MEXT тэтгэлэгтэй. Нийт 8 хүүхэд шалгаруулан 4 жилийн сургалтын төлбөр, элсэлтийн хураамжаас гадна сар бүр 120000 иений тэтгэлэгийг өгдөг. Мөн JASSO, HIA-гаас сар бүр 30000-48000 иений тэтгэлэг авах боломжтой.
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Бакалавр: 
Англи хэл - TOEFL iBT 42, IELTS 4.0, Cambridge English Language Assessment 140, TOEIC L&R, TOEIC S&W 1150, CEFR1 B1
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Япон хэлний сургалт)

UNIVERSITY OF HYOGO "Global Business Course" promotion video 2021

"Global Business Course"

Promotion video2019

【GLOBAL HOUSE】 Global Business Course, UNIVERSITY OF HYOGO

Мэдээллийн яармаг-2021

Хёого мужийн их сургууль