card
2021

Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургууль

Киотогийн шинжлэх ухааны их сургууль (Kyoto University of Advanced Science, KUAS) нь 1969 онд байгуулагдсан хувийн сургууль юм. Манай сургуулийн хувьд 2020 оны 4-р сараас эхлэн 100% англи хэл дээр Японы дэвшилтэт технологийг суралцаж болох сургалтын хөтөлбөртэй болсон. Киотогийн шинжлэх ухааны их сургууль нь өдөр өдрөөр өөрчлөгдөн, шинэчлэгдэж буй нийгэмд өөрийн гэсэн үзэл бодолдоо үнэнч, мөн аливааг олон талаас нь харж чаддаг, даяаршиж буй нийгэмд өөрийн байр сууриа олж чадахуйц ажиллах хүчинг бэлтгэдэг.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Киото муж, Киото хот
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (       63,000       ) иен /хоол орсон/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  1,390,000 иен        *(элсэлтийн хураамж багтсан)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 20,000 иен- 80,000 иен 
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Англи хэл
Бакалавр: TOEFL iBT 75, IELTS Academic overall band score 5.5, PTE Academic 50, Duolingo 105
Магистр: TOEFL iBT 80, IELTS Academic overall band score 6.0, PTE Academic 50, Duolingo 105
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

Why KUAS` Engineering?

What kind of "you" would you like to be

How to become a global street-smart engineer

Welcome to KUAS Uzumasa Campus

Design and Development of Robotic Systems

Мэдээллийн яармаг-2021

Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургууль