card
2022

Токүшима их сургууль

Токүшима их сургуульд та бүхэн дараах мэргэжлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
1. Шинжлэх ухааны факультет (Түүх, Гадаадын уран зохиол, Археологи, Сэтгэл судлал, Эдийн засаг, Хууль, Бизнесийн удирдлага, Улс төр),
2. Шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн факультет (Математик, Биологи, Хими, Архитектур, Хот төлөвлөлт, Цахилгаан ба электрон систем, Хиймэл оюун ухаан ),
3. Био нөөц, үйлдвэрлэлийн факультет ( Хүнс, Био үйлдвэрлэл)
Магистр, Докторын түвшинд: Бүтээлч шинжлэх ухааны факультет, Анагаах ухааны факультетүүдээс сонгон суралцах боломжтой.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Токүшима хот
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар 
 • 10 сар 
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй

Байрны төлбөр 5,900~28,000 иен (сар)

Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  535,800 иен        *(1 жилийн төлбөр)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

Англи хэл: (Бакалаврын түвшин) TOEFL гэх мэт шалгалтын оноо шаардлагатай

                    (Магистр, Доктор) Харилцааны ур чадвар

Япон хэл: (Бакалаврын түвшин) EJU гэх мэт шалгалтын оноо шаардлагатай

                  (Магистр, Доктор) Харилцааны ур чадвар

Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй

Tokushima University Introduction