card
2020

Оосака их сургууль

Located in northern Osaka, Osaka University has three campuses in the cities of Suita, Toyonaka, and Minoh. Each are just outside the center of Osaka city, and offer easy access to Osaka (Itami) Airport and the bullet train at Shin- Osaka Station.

With its 11 schools, 16 graduate schools, 25 research institutes, centers, and facilities, four libraries, and two university hospitals, you can be sure that as a comprehensive research university it has anything and everything you ever wanted to study, including breakthroughs in cutting-edge research and technology you may have ever even dreamt about! Researcher and students from all over the world are welcome, and Osaka University has its doors open wide for you!


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Оосака муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (5900~40500) иен /сарын/
*Дотуур байрнаас шалтгаалж төлбөр өөр байна.
*Дотуур байрны нийтийн эзэмшлийн хэсгийн цэвэрлэгээ болон гэрлийн мөнгийг тусд нь төлнө.
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 535800 иен *(элсэлтийн хураамж багтсан)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
*Сургуулийн нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөр байхгүй ч гадаад оюутныг дэмжих байгууллага, орон нутгийн эвсэл болон хувийн байгууллагаас зарлагддаг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Англи хэл: Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр байдаг (Бакалавр, Магистр)
Япон хэл: EJU япон хэлний шалгалтын оноо (Бакалавр), Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр байдаг (Магистр)
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэл, соёл судалгааны төвд засгийн газрын тэтгэлгээр суралцах оюутнуудад зориулсан ерөнхий мэдлэгийн хичээл ордог)

Оосака их сургуулийн танилцуулга

Амьдрах зардлын талаар

Элсэлтийн талаар