card
2020

Цүкүба их сургууль

Цүкүба их сургууль нь Цүкүба шинжлэх ухааны хотод байрлах эрдэм шинжилгээний цогц их сургууль бөгөөд дэлхийн олон орны оюутнууд суралцдаг олон улсын их сургууль юм. Гадаад оюутны тоогоор Япон улсад дээгүүр байранд бичигддэг  ба зөвхөн англи хэлээр бакалавраа дүүргэх боломжтой хэд хэдэн ангитай. Мөн Япон хүмүүстэй хамтран олон төрлийн үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжтойгоос гадна, сургуулийн байр нь дотроо оюутны байртай болон супермаркетууд байршсан зэрэг олон давуу талуудтай. Imagine the future гэсэн лоозонтойгоор олон орны оюутнуудтай мөр зэрэгцэн суралцахаас гадна  олон орны багш нараас эрдмийн дуу сонсох нөхцөл бүрдсэн.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Ибараки муж, Цүкүба хот
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (~15380) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 817800 иен        *(элсэлтийн хураамж багтсан)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 20000 иен - 80000 иен
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Англи хэл:  (Бакалавр)  (Магистр)
Япон хэл: N1-N3   (Бакалавр)  (Магистр)
(Элсэн орох хөтөлбөрөөс хамаарч өөр байдаг тул лавлана уу)
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

University of Tsukuba

A Day in the Life Tsukuba                                                 

Study Hard, Play Hard                                                      

Student Interview with

Margad

Study a bachelor’s degree in Japan-University of Tsukuba

Student interview with

Bulgan