card
2022

Сайтама их сургууль

70 жилийн түүхтэй үндэсний их сургууль Сайтама нь либерал урлаг, эдийн засаг, боловсрол, шинжлэх ухаан, инженерчлэл гэсэн 5 факультеттай. Салбар, чиглэлээр нь ялгалгүй нэг хотхонд хичээл нь явагддаг бөгөөд энэ нь өөр өөр мэргэжлийн оюутнууд, багш нартайгаа дотносож хүрээллээ тэлэх, салбар салбараараа хамтран олон төрлийн судалгаа явуулах, үр дүнгээ бусад оюутнууддаа хуваалцах онцгой ач холбогдолтой. Дэлхийн 170 гаруй орны их сургуулиудтай оюутан солилцооны гэрээтэй бөгөөд тус сургуулиудад өөрсдийн оюутнуудыг англи хэлээр сургах боломжийг нь бүрдүүлж өгсөн. Оюутан солилцооны хөтөлбөр, судлаач оюутанг оролцуулбал одоогийн байдлаар 550 гаруй гадаад оюутнууд тус сургуульд суралцаж байна.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Сайтама муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй

Байрны төлбөр сарын 22,500 иен.

Цахилгаан дулаан болон байрнаас гарах үеийн төлбөрийг тусд нь авна.

Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн)  535,800 иен        *(1 жилийн төлбөр)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

Элсэх ангиас шалтгаалж хэлний түвшинд тавигдах шаардлага өөр өөр байдаг.

Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй

Saitama University Campus Video Tour

Сайтама их сургуулийн танилцуулга

Оюутантай хамт алхая (360 градус VR)