card
2020

Хёого мужийн их сургууль

Эдийн засаг, бизнес удирдлагын чиглэлээр суралцах энэхүү тусгай курс нь 1-р курсээс эхлэн бүх хичээл нь англи хэл дээр явагддаг. Зөвхөн сургууль дээр хичээл хийгээд байх биш, гадаад улсад дадлага хийх, эрдэм шинжилгээний  ажил хийх зэргээр эх дэлхийгээ сургалтын талбар болгож олон улсын мэдлэг чадвараас суралцана. Та манайд суралцсанаар нинжин сэтгэл, бусдыг ойлгон хүндлэх чадвараас гадна эдийн засаг бизнес удирдлагын талаар болон гадаад хэлний өргөн хүрээний мэдлэгтэй болохын сацуу аливаа асуудлыг гүнд нь хүртэл судлах чадвартай болно. Манай сургууль нь Хёого мужаас эхлээд дэлхийн бусад оронд ч манлайлж ажиллаж чадах бүтээлч сэтгэхүйтэй бие даасан боловсон хүчинг бэлдэхээр зорьж байна.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Хёого муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад 9 сард
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (30000) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 267900 иен (1 жилийн төлбөр)  Элсэлтийн хураамж: 141000 иен
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 30000 иен- 78000 иен (2019 оны байдлаар)
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин (Бакалавр) 
Англи хэл: TOEFL iBT 42, IELTS 4.0,
Cambridge English Assessment 140, TOEIC L&R-TOEIC S&W 1150
Эсвэл CEFR1 B1 түвшинээс дээш англи хэлний мэдлэгтэй байх. 
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

Хёого мужийн их сургууль

Глобал бизнес хөтөлбөрийн танилцуулга

Хёого мужийн их сургууль

Элсэлтийн талаарх танилцуулга

Хёого мужийн их сургууль

Глобал бизнес хөтөлбөр PV

Хёого мужийн их сургууль

i Square-н танилцуулга