card
2020

Күмамото мужийн асаргаа сувилгааны консерциум

Та Күмамото мужид асаргаа сувилгааны мэргэжлийн үнэмлэх аваад үндсэн ажилтнаар ажилламаар байна уу. Суралцахад тань хангалттай тэтгэлэгтэй ба сургуулийн төлбөр болон амьдрах зардалаар хангана. Сувилгааны газарт цагийн ажил хийх боломжтой. Мэргэжлийнхээ үнэмлэхийг авсаныхаа дараагаар "Асаргаа"-ны виз болгоод гэр бүлийн хамт урт хугацаагаар Японд амьдрах боломжтой. Күмамото муж нь байгаль болон хот суурин хосолсон амьдрахад таатай бүс нутаг билээ.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Күмамото муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (60000~78000) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) Кюүшү Чюүо сэргээн засах институт 680000 иен (1 жил)
Накакюүшү богино хугацааны их сургууль 840000 иен (1 жил)
Кюүшү асаргаа сувилгааны их сургууль 1065000 иен (1 жил)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) сарын 100000 иен- 110000 иен 
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Япон хэл: N2
※Японд ирэх үедээ N2-оос доош түвшинтэй байвал, богино хугацааны япон хэлний бэлтгэлд хамрагдсаны дараагаар  шалгалт өгөх боломжтой. (Сургуульд элсэн орох)
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

Күмамото мужийн асаргаа сувилгааны консерциумын танилцуулга