card
2020

Нанзан их сургууль

Католик шашины төрөлжсөн их сургууль болох Нанзан нь 1946 онд байгуулагдсан бөгөөд нийт 8 факультетийн 17 ангид элсэлт авдаг билээ.Ойролцоогоор 10000 орчим оюутнууд суралцдагаас 300 гаруйг нь гадаад оюутнууд эзэлдэг. Дэлхийн олон орны хэл цуурайтах олон улсын орчин бүрдсэн сургууль юм. Бакалавр, магистрын сургалтаас гадна япон хэл, япон орны өнөөгийн байдлын талаар эрчимжүүлсэн сургалттай хэлний бэлтгэлийн сургуультай ба уг сургуулиараа дамжуулан гадаад оюутан нэг бүртэй тулж харилцдаг билээ.  Мөн япон айлд байрлах, япон оюутантай хамтран байр хөлслөх, сургуулийн дотуур байранд байрлах боломжтой. Хувийн зардлаар суралцаж гадаад оюутанд сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, мөн лаборатори тоног төхөөрөмжийн төлбөрийг 50% хөнгөлдөг. Үүнээс гадна сургуулийн нэрэмжит болон сургуулиас гадуурх тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Айчи муж
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар
 • 10 сар
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (35000~60000) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 1240000 иен    (1 жил)   (Шинжлэх ухаан инженерийн ангиас бусад анги)
1340000 иен    (1 жил)   (Шинжлэх ухаан инженерийн анги)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гэхдээ бакалаврын ангийн болон магистрын ангийн үндсэн оюутан нь хувиараа төлбөрөө төлсөн "гадаад оюутны виз"-тэй байвал сургалтын төлбөр болон лаборатори тоног төхөөрөмж ашиглалтын төлбөрөөс 50% хөнгөлөгдөх боломжтой. 
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Нанзан их сургуулийн гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг
(Хиршмэйяагийн олон улсын соёлын солилцооны тэтгэмж/ Томонокай-ийн тэтгэмж)
Бакалавр-Магистр   а)150000иен/жил,  b) 300000иен/жил
※Элсэн орсоныхоо дараагаар өргөдөл гаргана
Сургууль доторх болон сургуулиас гадуурх тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүйг доорх линкээс үзнэ үү.
http://office.nanzan-u.ac.jp/ncia/to-nanzan/scholarships.html
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Элсэн орох гэж буй ангиас хамаарч шалгалтын агуулга өөр байдаг. Дэлгэрэнгүйг элсэлтийн шалгалтын гарын авлагаас харна уу. 
Бакалавр: https://www.nanzan-u.ac.jp/admission/nyushi/shubetsu/
Магистр: https://www.nanzan-u.ac.jp/grad/admission/
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Japan Plaza дээр япон оюутнаар ТА-Teaching assistant хийлгэх боломжтой)

Short tour Nanzan University

Student voice (Nanzan University)

Nanzan University Introduction Video

Explore Nanzan University in minute