card

Японд суралцах тухай цахим мэдээллийн яармаг 2021

Монгол-Японы төв нь "Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг"-ийн үйл ажилллагааг 2010 оноос хойш 12 жил дараалан амжилттай зохион байгуулж ирлээ. Зохион байгуулснаас өдийг хүртэл уг арга хэмжээнд давхардсан тоогоор Япон улсын 139 их сургууль оролцоод байна.

Цааш үзэх

Японд суралцах мэдээллийн яармаг 2021

Япон улсад нийт 13000 монголчууд оршин суудаг гэсэн мэдээлэл бий. Тэдгээрээс 3300 орчим нь Япон улсад "суралцах" гэсэн оршин зөвшөөрөлтэй байдаг. Хэдийгээр тийм их тоо биш ч Монгол улсын хүн амтай нь харьцуулвал Солонгос, Вьетнам-ын дараагаар 3-т орох өндөр үзүүлэлт болж байна.

Дэлгэрэнгүй

Японд суралцах мэдээллийн яармаг 2021

Дэлгэрэнгүй
/

Их сургуулиуд