Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургуулийн инженерийн хөтөлбөрийн элсэлт 12 сарын 1-ээс эхэллээ!

Ирээдүйн инженерүүдээ анхаарлаа хандуулаарай!

Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургуулийн инженерийн хөтөлбөрийн элсэлт 12 сарын 1-ээс эхэллээ!

Тус сургууль нь практикт суурилсан хөтөлбөрүүдийг санал болгодог бөгөөд таныг дэлхийн хэмжээний инженер болж хөгжихөд хэрэгцээтэй орчин үеийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангана. Киото дэвшилтэт шинжлэх ухааны их сургууль нь бакалавр, магистр, докторын зэргийн хөтөлбөрүүдэд элсэлт авч байна.

Бакалаврын элсэлт:

2023 оны 12 сарын 1-ээс 2024 оны 1 сарын 12 хүртэл

Магистр, Докторын зэргийн элсэлт (Өргөдлийн өмнөх хяналт):

*2023 оны 12 сарын 1-ээс 2024 оны 1 сарын 26 хүртэл

*Магистр, Докторын зэрэгт өргөдөл гаргах сүүлийн хугацаа болохыг анхаарна уу.

Элсэлтийн талаар дэлгэрэнгүйг мэдээллийг дараах сайтаас авах боломжтой: https://www.kuas.ac.jp/en/admission/

Attentions, Future Engineers!

Applications for engineering degree programs at Kyoto University of Advanced Science (Kyoto, Japan) open on December 1st!

Our practical programs and state-of-the-art facilities provide all the experience and tools needed to evolve into a global street-smart engineer. KUAS offers programs at both undergraduate and postgraduate levels.

Undergraduate application:

Regular Entry: December 1, 2023 – January 12, 2024

Graduate (pre-application review) :

Regular Entry*: December 1, 2023 – January 26, 2024

*Please note that this will be the final application period for Graduate program applicants.

Find out more about our online admission process here: https://www.kuas.ac.jp/en/admission/

Don’t miss out on an opportunity to make your engineering dreams a reality!