card
Архив 2020

Рицүмэйкан их сургууль

Рицүмэйкан их сургууль нь 1900 онд байгуулагдсан бөгөөд бүрэлдэхүүндээ 16 факультет, 20 аспирантурын ангитай цогц их сургууль билээ. Ойролцоогоор 36000 оюутан (70 гаруй орны гадаад оюутнууд, дотоодоос 2416) суралцаж байна. Япон соёлыг ойроос мэдрэх боломжтой Киото, Оосака, Шига мужид тус тус сургуулийн байртай. Бакалаврт англи хэлээр суралцах боломжтой 5 курсийг 4 факультетдээ нээгээд байна. Энэхүү курст дэлхийн бусад шилдэг их сургуулиудтай хамтран судалгаа хийж 2 сургуулийн зэрэгтэй төгсөх боломжтой анги бас бий. Дэлгэрэнгүйг доорх сайтаас харна уу.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Киото хот, Оосака хот, Шига муж  (3 салбартай)
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр: (39000~60000) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) Элсэх анги болон хөтөлбөрөөс шалтгаалж төлбөр өөр байна.
Дэлгэрэнгүйг доорх сайтаас харна уу.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/financial_info/fees.html/
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
(Байгаа тохиолдолд) Тэтгэлгийн талаарх дэлгэрэнгүйг доорх сайтаас харна уу.

http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/financial_info/scholarships.html/ 

Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин

【Бакалавр】
(Англи хэл)
Хэлний түвшинд тавигдах шаардлага нь элсэж буй ангиас шалтгаалж өөр байна. Дэлгэрэнгүйг доорх гарын авлагаас харна уу.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/aohb21.pdf
[Англи хэлний түвшин]
TOEFL IBT Test :71-85
IELTS Academic Module:5.5-6.5
TOEIC L&R Test:730-740
PTE Academic: 60-64
SAT Reading Test sub-score: 30
ACT English Score:25
Cambridge CAE Advanced(Post 2015):176
Duolingo English Test:95-115
(Япон хэл)
Хэлний түвшинд тавигдах шаардлага нь элсэж буй ангиас шалтгаалж өөр байна. Дэлгэрэнгүйг гадаад оюутнуудад зориулсан элсэлтийн ерөнхий гарын авлага 2021-оос харна уу. 
https://ritsnet.ritsumei.jp/application/abroad/index.html
[Япон хэлний түвшин]
Гадаад оюутнуудад зориулсан (EJU)
Уншиж ойлгох・Сонсгол・Сонсгол уншлага ойлгох 250-280 оноо
Бичих чадварын шалгалт 30-35 оноо
【Магистр】
(Англи хэл)
Элсэн орж буй ангиас шалтгаалж төлбөр өөр байна.
Дэлгэрэнгүйг доорх сайтаас харна уу.
http://www.ritsumei.ac.jp/gr/en/exam/index.html/
(Япон хэл)
Элсэн орж буй ангиас шалтгаалж төлбөр өөр байна.
Дэлгэрэнгүйг доорх сайтаас харна уу.
http://www.ritsumei.ac.jp/gr/exam/point.html/

Аспирантурт суралцах тухай

 

Рицүмэйкан их сургуулийн танилцуулга

 

Англи хэл дээр зэрэг авах боломжтой хөтөлбөрүүд

 

Student Interview & CampusLife