card
Архив 2021

Рицүмэйкан их сургууль

Рицүмэйкан их сургууль нь байгуулагдсанаасаа хойш 150, сургууль байгуулагдсанаас хойш 120 жилийн арвин их түүхтэй хувиин их сургууль юм. Тус сургууль нь нийгэм, хүмүүнлэг, байгаль, шинжлэх ухааны чиглэлээр 16 факультет, 21 судалгааны газартай бөгөөд ойролцоогоор 36000 оюутан суралцдаг. Мөн бид дэлхийн 68 улс орон, бүс нутгийн 463 их дээд сургуулиудтай харилцаатай байдаг бөгөөд 2020 оны байдлаар 2460 орчим гадаад оюутан Рицүмэйкан их сургуульд суралцаж байна.  


Их сургууль / Байгууллагын харьяалал
 • Улсын
 • Хувийн
 • Бусад
Байршил Киото муж, Киото хот, Кита дүүрэг, Тожин Кита чо 56-1
Элсэлтийн хугацаа
 • 4 сар (Бакалавр, Магистр)
 • 10 сар (Магистр)
 • Аль алинд нь
 • Бусад
Бакалавр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Магистр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Доктор
 • Байгаа
 • Байхгүй
Дотуур байр
 • Байгаа
 • Байхгүй
Байрны төлбөр (       39,000~60,000     ) иен /сарын/
Сургалтын төлбөр (1 хичээлийн жилийн дундаж дүн) 1,267,600~1,390,000 иен        *(1 жилийн төлбөр)
Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх боломж
 • Байгаа
 • Байхгүй
Тэтгэлэгийн тогтолцоо (амьдрах зардлыг оруулсан эсэх)
 • Байгаа
 • Байхгүй
Элсэхэд шаардагдах хэлний түвшин Англи хэл
Бакалавр: TOEFL 71~85, 
Магистр: Мэргэжлээсээ шалтгаална
Япон хэл
Бакалавр: EJU 250~280 оноо
Магистр: Мэргэжлээсээ шалтгаална
Гадаад оюутнуудад зориулсан япон хэлний сургалттай эсэх
 • Байгаа
 • Байхгүй
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр: (Япон хэлний сургалттай)

Ritsumeikan University - English-medium Undergraduate programs

Мэдээллийн яармаг-2021

Рицүмэйкан их сургууль